Sertai sekarang

Nama pengguna

* Nama pengguna mestilah 6-11 angka, hanya gunakan huruf (az) dan nombor (0-9), simbol tidak digunakan (@ # $% &).

Kata laluan

* Kata laluan mesti 8-12 angka, simbol tidak digunakan (@ # $% &)

Sahkan kata laluan

* Perlukan kata laluan yang sama

E-mel

* Sila isi alamat e-mel yang sah

Nama Penuh

* Nama penuh mestilah sama seperti nama pemegang akaun bank anda untuk pengeluaran, selepas pendaftaran tidak dapat diubahsuai

Kenalan

* Sila isi nombor hubungan yang sah

Tarikh Lahir

Sudah ada akaun?

24 Sokongan Langsung

Telefon +60148204093
WeChat add_me1